اعضا > مرکز آموزش > زبان های برنامه نویسی > آموزش PHP > cURL چیست و چگونه کار می کند ؟

cURL چیست و چگونه کار می کند ؟

cURL بسته ای است به صورت Extension که بر روی PHP نصب می گردد و قابلیت اتصال از طریق URL توسط متدهای GET, POST,... را برقرار می کند.

نمونه زیر توسط CURL نوشته شده است که اقدام به اتصال به آدرس مورد نظر و ارسال FIELD ها به صورت POST را انجام می دهد.

سیستم پیامک پایتخت نیز توسط API های قابل کنترل به وسیله CURL برنامه ریزی شده است .

$url="http://SITENAME/FILE.php";
$postfields["field1"] = "xxxx";
$postfields["field2"] = "yyyy";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 100);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

var_dump($data);
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
159 کاربر این را مفید یافتند 399 نظرات

در همین زمینه