مقالات

Namespace در اصل در سیستم Kubernetes به معنای Virtual Cluster می باشد. بدین صورت که Kubernetes می تواند چندین Kubernetes Clusters را در یک نود واحد راه اندازی کند که شبیه ماشین های مجازی در بستر میزبان سرور اصلی می...