خرید لایسنس میکروتیک Router یا CHR

لایسنس های میکروتیک در حساب کاربری شما در وب سایت Mikrotik.com به صورت دائمی فعال می شود.

لایسنس میکروتیک MikroTik Level 4/CHR P1

Universal License for RouterOS Level 4 / Cloud Hosted Router P1
 • 1Gbps upload speed limit per interface License P1
 • 10Gbps upload speed limit per interface License P10
 • Unlimited speed License P-Unlimited
16,788,000 ریال
سفارش دهید
لایسنس میکروتیک MikroTik Level 5/CHR P10

Universal License for RouterOS Level 5
Cloud Hosted Router (CHR) P10

 • 1Gbps upload speed limit per interface License P1
 • 10Gbps upload speed limit per interface License P10
 • Unlimited speed License P-Unlimited
28,788,000 ریال
سفارش دهید
لایسنس میکروتیک MikroTik Level 6/CHR P-U

Universal License for RouterOS Level 6 / Cloud Hosted Router P-Unlimited
 • 1Gbps upload speed limit per interface License P1
 • 10Gbps upload speed limit per interface License P10
 • Unlimited speed License P-Unlimited
63,588,000 ریال
سفارش دهید

همراه با هر پلن میباشد

 • لایسنس Mikrotik Router OS Level 4

 • لایسنس Mikrotik Router OS Level 5

 • لایسنس Mikrotik Router OS Level 6

 • لایسنس میکروتیک CHR P1

 • لایسنس میکروتیک CHR P10

 • لایسنس میکروتیک CHR P-Unlimited

 • قرارگیری لایسنس در حساب کاربری شما در mikrotik.com